Kwestie prawne - rodzice i dzieci

Urlop rodzicielski 2023 – co się zmienia? Pobierz wniosek

urlop rodzicielski 2023 | zmiany w urlopie rodzicielskim | pobierz wniosek

Od 26.04.2023 w życie wchodzi bardzo wiele przepisów związanych z prawami pracowników oraz obowiązkach pracodawcy. Między innymi zostaną wprowadzone zmiany dla rodziców, którzy korzystają z urlopu rodzicielskiego.

Zmienia się długość łącznego urlopu rodzicielskiego oraz wysokość stawek płatnych rodzicom, którzy z niego korzystają. Eksperci szacują, że w zależności od wysokości wymiaru wynagrodzenia,
niektóre osoby otrzymają nawet od 1600 do 3000 złotych więcej.

Sprawdź, co musisz zrobić, aby przeliczono Twój zasiłek na nowe zasady.

Specjalnie dla Ciebie opracowaliśmy wzór wniosku, który możesz pobrać pod ikonką obok Musisz wypełnić w nim swoje podstawowe dane osobowe, dane pracodawcy oraz dane swojego dziecka.

Spis treści

Urlop rodzicielski 2023 - zmienia się czas jego trwania

Obecnie urlop rodzicielski wynosi 32 tygodnie. Po zmianach jego wymiar łączny zmieni się na:

  • 41 tygodni w przypadku posiadania jednego dziecka z tego samego porodu
  • 43 tygodnie w przypadku porodu mnogiego

Zwiększenie następuje za sprawą dodatkowych 9 tygodni przysługujących ojcu dziecka, którego nie będzie można przenieść na matkę. Oboje rodziców mają jednak prawo wyłącznego skorzystania z 9 tygodni urlopu.

Zmienia się również podział urlopu rodzicielskiego, od tej pory wymiar 41 tygodni (lub 43) będzie np. można podzielić po połowie, 21 tygodni dla mamy i 20 dla taty lub inaczej.

Rodzice, którzy posiadają dziecko ze zdiagnozowanym, ciężkim upośledzeniem lub chorobą nieuleczalną zagrażającą życiu, a wady te powstały w okresie prenatalnym lub w trakcie porodu mają prawo do innego wymiaru urlopu rodzicielskiego: Dziecko z ciąży pojedynczej – 65 tygodni;  Dzieci z ciąży mnogiej – 67 tygodni

Co ważne, z tych 9 tygodni rodzice mogą korzystać jednocześnie.

Urlop rodzicielski 2023 – Zmiana stawki wynagrodzenia

Wprowadzane już niebawem zmiany mają również odzwierciedlenie w stawkach zasiłku, który przysługuje pracownikowi korzystającemu z urlopu rodzicielskiego. Zmiany będą wyglądały następująco w zależności od tego, na którą opcję się zdecydowałaś :

  1. Jeśli składasz jeden wniosek celem uzyskania jednakowego wynagrodzenia przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, po zmianach uzyskasz 81,5% zasiłku wymiaru wynagrodzenia. Wcześniej było to 80%

2. Jeśli składasz dwa wnioski, osobno na urlop macierzyński (płatny w 100% wymiaru wynagrodzenia) i drugi w obniżonym wymiarze, to z zasiłku z urlopu rodzicielskiego otrzymasz już nie 60% jak obecnie, tylko 70%!

Ważne!

Jeśli już urodziłaś i korzystasz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, od dnia wejścia w życie ustawy masz tylko 21 dni, aby zgłosić się do swojego pracodawcy lub do ZUS o ponowne przeliczenie wymiaru zasiłku (w zależności od tego, kto jest Twoim płatnikiem). Podwyższony zasiłek w takim wypadku będzie należny tylko za okres od 24.04.2023 do zakończenia urlopu.

Jeśli natomiast jesteś w ciąży i dopiero będziesz decydować o tym, która opcja jest dla Ciebie odpowiednia, nowe przepisy będą Cię obowiązywały automatycznie. Nie musisz składać żadnych dodatkowych wniosków o przeliczenie.

Urlop rodzicielski 2023 – tata ma mniej czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego

Nadal tata będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni od narodzin dziecka. Jednak do tej pory tata miał 24 miesiące, aby z niego skorzystać, po zmianach ten czas skrócony będzie do 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Urlop rodzicielski 2023 - Pobierz wniosek

W zależności od tego, kto jest płatnikiem Twojego zasiłku, wniosek możesz złożyć:

  • W zakładzie pracy – jeśli Twój pracodawca zatrudnia minimum 20 osób i jest Twoim płatnikiem
  • W ZUS – w sytuacji, gdy to ZUS wypłaca Twój zasiłek

Pamiętaj! Jeśli już urodziłaś (czyli nabyłaś prawo do zasiłku rodzicielskiego od 2 sierpnia 2022, masz tylko 21 dni aby złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości Twojego zasiłku!

Specjalnie dla Ciebie opracowaliśmy wzór wniosku, który możesz pobrać pod ikonką obok Musisz wypełnić w nim swoje podstawowe dane osobowe, dane pracodawcy oraz dane swojego dziecka.

Potrzebujesz prduktów dla niemowląt lub wyprawki?

Wpadaj do naszego sklepu !

Pakiety Wyprawkowe

Kasia Andrzejewska

About Kasia Andrzejewska

Kasia jest szczęśliwą żoną i mamą dwójki chłopców: Dominika (4 latka) i Olusia (2 latka). Swoje dzieci wychowuje w duchu rodzicielstwa bliskości, nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat wychowania i uważnie śledzi doniesienia naukowe w zakresie opieki nad dziećmi. Dodatkowo zawodowo zajmuje się podatkami międzynarodowymi. Mimo wielu obowiązków zawodowych i rodzinnych potrafi odnaleźć równowagę pomiędzy najważniejszymi obszarami jej życia. Social Media Kasi: LinkedIn, Tik Tok, Instagram.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *