E-SELL sp. z o.o.

Ul. Porcelanowa 60
40-246 Katowice

NIP: 9542851414
REGON: 52445863800000
KRS: 0001019171

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto Bankowe:

ING

E-SELL Sp. z o.o.

94 1050 1142 1000 0090 8204 8084

Zapraszamy do kontaktu!

kontakt@helloskarbie.pl

514 230 710